Hjularöd Slott

Strax nordöst om Harlösa finner man Hjularöd Slott med sammanlagt 1200 hektar åker, skog och sjöar. Hjularöd är känt redan på 1300-talet i samband med en gåva till Bosjökloster, trots det romantisk medeltida utseendet är det nuvarande utförande från 1894-97. Det var den medeltidsintresserade P. A. Toll som lät de båda arkitekterna Clason och Wahlman rita slottet efter fransk förebild. En av flyglarna, den så kallade ”Kavaljersflygeln” tillkom strax före första världskrigets till ett planerat besök av den ryske tsaren.

För de flesta är Hjularöd kanske mest känt ifrån julkalendern Mysteriet på Greveholm 1996. Idag är slottet privat och i familjen Bergengrens ägo. Slottet är inte öppet för allmänheten.

Förr i tiden fanns det en mur runt hela slottet. Men den revs sedan ner.