Penny Elvira Loftéen
Penny Elvira Loftéen heter numera Penny Kravitz. Det är svårt att få fram nått exakt födelsedatum på henne. Men hon är född runt år 1994 i alla fall. Hon är yngre syster till Oliver Loftéen.

Filmografi:
Kortfilm: 2003 – Min skäggiga mamma (Mirjam)
2004 – Falla vackert (Molly)
2005 – Det bästa av mödrar (Siv)
2006 – Världarnas bok (Klara)

Vad jag kan se så har Penny inte varit aktiv inom film sedan år 2006. Nu går hon på Kristofferskolan i Bromma, med inriktning Waldorfpedagogik och tar examen år 2013.